Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation 2015/2016

Bilaga till utbildningsplan för de tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet

Programmets namn på engelska

Master Programme in Industrial Management and Innovation

Programmets syfte

Studieplanen är upplagd som en basutbildning för framgångsrikt innovationsarbete. Kurserna bygger upp praktisk kompetens inom området samt en teoretisk förståelse för de frågeställningar och metoder som karakteriserar industriell management och innovationsledning. En student som fullföljt programmet har kompetens att driva innovations-projekt både inom ett existerande företag (intraprenörskap) och självständigt (nyföretagande), samt kompetens att leda utvecklingsverksamhet.

Studenter som läser Entreprenörskolan i Uppsala förbereds för utvecklingsuppgifter inom såväl små entreprenörsledda företag som större företags produkt- och affärsutvecklande enheter.

ÅRSKURS 1, masterprogrammet i Industriell Ledning och Innovation

Period

Kurskod

Kursens benämning

Hp1

Djup/Nivå

Huvudområde 2

11

1TE061

Industriell projektledning

5

G1F

T, int

Industrial Project Management

1TE728

Industriell ekonomi

5

G2F

int

Business studies, Basic Course A/B

1TE727

Industriell strategi och organisation

5

A1N

T, int

Industrial Strategy and Organisation

12

1TE027

Industriell Projektledning II

5

A1N

T, int

Industrial Project Management II

1TE736

Innovationsledning

5

A1N

T, int

Innovation Management

1TE685

Marknadsföring för det industriella företaget

5

A1F

int

Marketing for Industrial Companies

13

 1TE684

Ledning av produktutveckling

5

A1N

T,int

Product Development Management

1TE687

Ingenjörsetik

5

G

T, int

Engineering Ethics

1TE732

Modellering och optimeringstekniker för industriella företag

(5)

A1N

T, int

Modelling and Optimization Techniques for Industrial Companies

14

1TE732

Modellering och optimeringstekniker för industriella företag

(5) 10

A1N

T, int

Modelling and Optimization Techniques for Industrial Companies

1TE051

Projekt: Fördjupning i produktutveckling/Marknadsanalys

5

A1F

int

Project: Product development/Market research in depth

1TE735

Industrialisering

5

A1F

int

Industrialization

13-14

1TE850

Examensarbete i Industriell ledning och innovation 3

15

A1E

int

Degree Project in Industrial Management and Innovation

ÅRSKURS 2, masterprogrammet i Industriell Ledning och Innovation

Studenter har möjlighet att välja profilinriktning inför årskurs 2. För profilen Entreprenörskolan i Uppsala måste studenterna ansöka i konkurrens med studenter från andra program. Studenter är dock garanterade plats i profilinriktningen Produktutveckling och industrialisering.

ÅRSKURS 2, profil Produktutveckling och industrialisering

Period

Kurskod

Kursens benämning

Hp1

Djup/Nivå

Huvudområde 2

21

1TE067

Innovationens filosofi, del 1

(5)

A1F

T, int

Innovation Philosophy, part 1

1TE077

Kvalitativ och kvantitativ metod, del 1

(5)

A1F

T, int

Qualitative and Quantitative Methods, part 1

Valbar kurs

5

Optional course

22

1TE067

Innovationens filosofi, del 2

(5) 10

A1F

T, int

Innovation Philosophy, part 2

1TE077

Kvalitativ och kvantitativ metod, del 2

(5) 10

A1F

T, int

Qualitative and Quantitative Methods, part 2

Valbar kurs

5

Optional course

23-24

1TE962

Examensarbete i industriell teknik

30

A2E

int

Degree Project in Industrial Engineering

ÅRSKURS 2
profil Entreprenörskolan i Uppsala*

Entreprenörskolan kan ersätta det ordinarie avslutande studieåret inom alla civilingenjörsprogram och vissa masterprogram.

Period

Kurskod

Kursens benämning

Hp1 1

Djup/Nivå

Huvudområde 2

21-22

1TE674

Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap

30

A1F

int, T

Business Development and Entrepreneurship

23-24

1TE962

Examensarbete i industriell teknik

30

A2E

int

Degree Project in Industrial Engineering

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden.
Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU).

2 Huvudområde anges med förkortningarna int = Industriell teknik,
fek = företagsekonomi och T = Teknik

3 Endast för studenter som önskar avsluta med Magisterexamen

*Profilen Entreprenörskolan i Uppsala ingår inte längre i programmet fr.o.m. läsåret 2016/2017.