Utbildnings- och studieplaner - Arkiv


Här sparas tidigre läsårs utbildnings- och studieplaner. Planen från ett visst år fortsätter att gälla för den årskurs i programmet du gick det året. Om du tar studieuppehåll så gäller den plan som är giltig det läsår du kommer tillbaka.

Studieplaner för program som startade 2006 eller tidigare hittar du här >>

 Civilingenjörsprogram (300 högskolepoäng)

Utbildningsplaner

Gemensamma
för alla
civilingenjörs-programmen

2008/
2009

 

2009/
2010

 

2010/2011 

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Studieplaner:

Bio-
informatik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Energi-
system

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Informations-
teknologi

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kemiteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Miljö- och vattenteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Molekylär
bioteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

System i teknik
och samhälle

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Teknisk fysik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Teknisk fysik
med material-
vetenskap

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

 Elektroteknik
 påbyggnads-
program

2010/2011

2011/2012

Elektroteknik

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Högskoleingenjörsprogram (180 högskolepoäng)

Utbildningsplaner:

Gemensamma för
alla högskoleingenjörs-
programmen 

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Studieplaner:

Byggteknik   

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Elektroteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Maskinteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Högskoleingenjörsprogram (60 högskolepoäng)

Utbildnings- och studieplaner:

Kärnkraftteknik        

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kandidatprogram 180 högskolepoäng

Övergripande utbildningsplaner:

Övergripande för alla
kandidatprogrammen

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Programspecifika utbildningsplaner samt studieplaner:

Biologi/
molekylär-
biologi

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Data-
vetenskap

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Fysik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Geovetenskap

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kemi

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Matematik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Miljövetenskap

2014/2015

Ledarskap - kvalitet -  förbättring

2014/2015

Naturvetenskapliga Magisterprogram 60 högskolepoäng

Vindkraftprojektering

2013/2014

2014/2015

Naturvetenskapliga Masterprogram 120 högskolepoäng

Övergripande utbildningsplaner:

Övergripande för alla
masterprogrammen

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Programspecifika utbildningsplaner samt studieplaner:

Biologi

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

 Data-
vetenskap

 2007/
2008

 2008/
2009

 2009/
2010

 2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Fysik

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Geo-
vetenskap

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Hållbar
utveckling

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kemi

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Matematik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Tillämpad
beräknings-
vetenskap

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Tillämpad
bioteknik

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Tekniska Masterprogram 120 högskolepoäng

Övergripande utbildningsplaner:

Övergripande för alla
tekniska masterprogram

2010/2011 

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Programspecifika utbildningsplaner samt studieplaner:

Bioinformatik                          

2009/
2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Förnybar elgenerering

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Energiteknik

2014/2015

Inbyggda system

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Industriell ledning & innovation

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Molekylär bioteknik

2010/2011

2011/2012

2013/2013

2013/2014

2014/2015

Basårsutbildning

Utbildningsplan och studieplan

Tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor
Teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor                                                      

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor

2013/2014

2014/2015

Teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor

2013/2014

2014/2015


Övriga utbildningar 120 högskolepoäng

Utbildningsplan

Programmet Ledarskap-kvalitet-förbättring 2013/2014